Kategorier
Uncategorized

Anmälan av SVT:s Transkriget

2023-09-22

Detta är en sammanfattning av vår anmälan till Granskningsnämnden av SVT:s program Transkriget. För att läsa hela vår anmälan klicka här.

Enligt reglerna för radio och tv ska det som sänds i SVT vara sakligt, opartiskt och visa särskild hänsyn till mediets genomslagskraft. Kontroversiella ämnen får inte behandlas på ett ensidigt sätt och uppgifter av betydelse ska vara korrekta. Patientföreningen för transpersoner anser att programmet Transkriget brister i både saklighet och opartiskhet. Vi anser att programmet har givit en ensidig behandling av ett ämne eller en händelse, samt att vi anser att programmet är uppenbart kränkande för personer med avseende på könsöverskridande identitet och uttryck.

Trots att public service ska vara opartiskt, är samtliga personer som lyfts fram som experter i SVT:s Transkriget mångåriga aktivister mot transpersoners rättigheter och i vissa fall existens. De beskrivs som opartiska experter, men har kopplingar till såväl kristen höger som lobbygruppen GENID som är emot att transpersoner ska få vård. De är själva ideologiskt drivna aktivister, men porträtteras som opartiska experter.

Samtliga tre manliga läkare som framträder i programmet är starka röster i debatten mot transpersoners rättigheter och har varit aktiva i många år för att begränsa vården för transpersoner och stoppa en ny könstillhörighetslag. En har jobbat med könsbekräftande vård för mycket länge sedan och två har aldrig gjort det.

Helene Joyce framställs i programmet som ekonomireporter och grävande journalist, när hon i själva verket är en mycket aktiv aktivist mot transpersoners existens och rättigheter. Hon kampanjar med sin organisation “Sex matters” (en organisation som enkom jobbar mot transpersoners rättigheter) bland annat för att unga transpersoner inte ska bli respekterade i skolor

I ett klipp från ett samtal online säger hon: 

“And in the meantime, while we’re trying to get through to the decision-makers, we have to try to limit the harm and that means reducing or keeping down the number of people who transition. That’s for two reasons – one of them is that every one of those people is a person who’s been damaged. But the second one is every one of those people is basically, you know, a huge problem to a sane world.”

Trots detta uttalade transhat framställs hon som expert i Transkriget och får stå oemotsagd. 

Först i avsnitt 3 kommer en motröst, Ulrika Westerlund, då är bilden redan satt. Hon frammålas som en ideologiskt driven aktivist och inte som en expert i frågan, vilket hon är. Flera läkare och företrädare för hbtqi-organisationer som blivit tillfrågade att medverka har avböjt att delta och vittnat om att frågorna som skulle ställas var starkt vinklade och aggressiva och att de inte såg hur deras åsikter skulle kunna bli rättvist porträtterade.

Sammanfattningsvis anser vi att de experter som SVT väljer att porträttera i programmet ger en väldigt skev bild av vad forskningen kring transpersoners hälsa och vård verkligen säger. De har valt att intervjua fyra personer som har en mycket tydlig agenda, utan att detta redovisas i programmet, eller att forskare och vårdgivare med en annan uppfattning får komma till tals. Därför skickar vi nu denna anmälan mot SVT:s Transkriget. 

Patientföreningen för Transpersoner genom Cal Orre