Press

2023-08-01 Rapport avslöjar: 90 procent otrygga inom transvård

2023-08-01 P4 Stockholm om rapporten om patienters upplevelser av den könsbekräftande vården (ungefär 20 min in)

2022-03-16 – Vad hände med löftet om en ny könstillhörighetslag?

2022-03-14 – Nya råd för transvård till unga skapar oro