Välkommen!

Vi är Patientförening för transpersoner. Vi är en förening som arbetar för att förbättra den könsbekräftande vården i Sverige och vi utgörs av transpersoner/personer med könsinkongruens, och anhöriga.

Många termer och begrepp som används på den här sidan kan upplevas som tekniska eller svåra att förstå om en inte har förkunskaper. En bra sida med information kring termer och begrepp är RFSL Ungdoms sida transformering.se