Remissvar

Här kan du läsa våra remissvar

2022-05-10 Remissvar Nationellt vårdprogram för prostatacancer

2022-02-08 Remissvar utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen

2021-11-12 Remissvar uppdaterat kapitel om hormonbehandling i God vård av barn och ungdomar med könsdysfori