Bli medlem

Patientförening för transpersoner riktar sig till personer som är i, varit i eller önskar komma i kontakt med den könsbekräftande vården i Sverige samt närstående till dessa. Vi riktar oss även till andra som vill verka för en förbättrad könsbekräftande vård i Sverige.

Medlemskap i Patientförening för Transpersoner är kostnadsfritt. 

Genom att fylla i formuläret nedan blir du medlem i Patientförening för transpersoner.

För att bli medlem, klicka här.

Om du har frågor om medlemskapet, maila till medlem@transpatientforening.se.

Medlemsavtal:

Medlemskap i Patientförening för Transpersoner är kostnadsfritt. Medlemskapet förnyas automatiskt vid varje nytt kalenderår om du inte begär att få gå ur föreningen. Begäran skickas till medlem@transpatientforening.se. Om du gör det så tas dina personuppgifter bort ur vårt medlemssystem. Påminnelse om att du kan begära utträde skickas efter årsskiftet varje år.

Föreningen kommer inte att i framtiden kunna begära en medlemsavgift utan att du som medlem fått ta ställning till och aktiv godkänt detta.

///

/ Patientförening för transpersoner is for people who are in, have been in or wish to come in contact with the gender affirming care in Sweden and those close to them. We’re also open to others who want to improve the gender affirming care in Sweden.

Membership in Patientförening för transpersoner is free of charge.

By filling in the form below, you become a member of Patientförening för transpersoner.

To become a member, click here.

If you have any questions regarding the membership, send an email to medlem@transpatientforening.se.

Membership agreement:

Membership in Patientförening för transpersoner is free of charge. The membership is renewed automatically every new calendar year if you do not request to leave the organization. Send your request to medlem@transpatientforening.se. If you request to leave, your personal data will be removed from our register. A reminder of this possibility will be sent out at the start of every new calendar year.

Patientförening för transpersoner will not be able to request a membership fee from you in the future, without you being able to form an opinion on this and actively approve of it.