Bli medlem

Du kan bli medlem i patientförening för transpersoner om du är transperson, har könsinkongruens, eller är anhörig till en transperson eller person med könsinkongruens. Vi vet att inte alla med könsinkongruens identifierar sig som transpersoner, och om det gäller dig så hoppas vi att du ändå vill vara medlem i föreningen.

Det finns många olika sätt att vara transperson och att ha könsdysfori på. Vissa transpersoner har könsdysfori och har behov av könsbekräftande vård för den. Gemensamt för transpersoner och personer med könsinkongruens är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en blev tilldelad när en föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då.

Att bli medlem är kostnadsfritt, och det finns många sätt att engagera sig i föreningens arbete för den som vill.

För att bli medlem, klicka här.

Om du har frågor om medlemskapet, maila till medlem@transpatientforening.se.