Om oss

Patientförening för transpersoner utgörs av transpersoner/personer med könsinkongruens, och anhöriga. Vårt syfte är att förbättra den könsbekräftande vården genom påverkansarbete. Föreningen är rättighetsbaserad och jobbar för förändring i samverkan med den könsbekräftande vården och civilsamhällesaktörer med liknande mål och syfte. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Patientförening för transpersoner arbetar strukturellt och på gruppnivå.

Föreningen grundades under sommaren 2021 mot bakgrund av att:

  • Det inte tidigare fanns någon renodlad patientorganisation för transpersoner.
  • Transpersoners rättigheter inom vården behöver stärkas.
  • Transpersoner behöver organisera sig och arbeta för att våra positioner flyttas fram – inte står stilla eller backar. Oroväckande tendenser till försämrade rättigheter för HBTQIA-personer finns i flera länder, inklusive Sverige.
  • Beslut som rör den könsbekräftande vården ofta diskuteras och fattas utan att vårdtagarna själva får någon talan.
  • Det finns stora brister i den könsbekräftande vården både av barn och vuxna.

Vårt principdokument antogs vid årsmötet 2021-07-28, i samband med föreningens grundande. Av det framgår mer i detalj föreningens syfte och hur vi arbetar. Vid samma möte antogs även föreningens stadgar och vår verksamhetsplan. I verksamhetsplanen kan du läsa om hur vi planerar att etablera föreningen och inleda vårt påverkansarbete.

Här kan du också läsa protokollet från vårt vårt första årsmöte.