Om oss

Patientförening för transpersoner utgörs av transpersoner/personer med könsinkongruens, och anhöriga. Vårt syfte är att förbättra den könsbekräftande vården genom påverkansarbete. Föreningen är rättighetsbaserad och jobbar för förändring i samverkan med den könsbekräftande vården och civilsamhällesaktörer med liknande mål och syfte. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Patientförening för transpersoner arbetar strukturellt och på gruppnivå.

Föreningen grundades under 2021 mot bakgrund av att:

  • Det inte tidigare fanns någon renodlad patientorganisation för transpersoner.
  • Transpersoners rättigheter inom vården behöver stärkas.
  • Transpersoner behöver organisera sig och arbeta för att våra positioner flyttas fram – inte står stilla eller backar.
  • Beslut som rör den könsbekräftande vården ofta diskuteras och fattas utan att vårdtagarna själva får någon talan.
  • Det finns stora brister i den könsbekräftande vården både av barn och vuxna.