Kontakt

Om du har frågor kring vad trans/könsdysfori/könsinkongruens är och hur man söker vård, rekommenderar vi i första hand att du läser på RFSL ungdoms sida transformering.se.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen, maila till styrelsen@transpatientforening.se. Om du vill komma i kontakt med pressansvarig, maila till press@transpatientforening.se.