Rapport 2023

Under 2023 genomför skriver vi en rapport om den könsbekräftande vården i Sverige. Den riktar sig till dig som genomgår en könsdysforiutredning i Sverige just nu eller har avslutat den under de senaste två åren (dvs 2021-2023). Den första delen av rapporten består av en enkät som du kan fylla i här.

Enkäten kommer senare att följas upp med flera djupintervjuer. Vårt mål är att publicera rapporten under 2023.